SKÚŠOBNÉ LABORATÓRIUM NA MERANIE EMISIÍEkoPro, s.r.o

Sídlo firmy

Dolný Šianec 2
911 01
Trenčín
IČO: 36 738 506
IČ DPH: SK2022322148

Kontakt

tel.: +421 32 6522819
email: info@ekopro.sk

Konateľ, riaditeľ spoločnosti

Ing. Miroslav Prosňanský
tel.: +421 911 715 565
email:   m.prosnansky@ekopro.sk

Súkromná spoločnosť EkoPro, s. r. o. Trenčín vznikla v roku 2007 so zameraním poskytovať prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia kvalitné a profesionálne služby v oblasti vykonávania meraní emisií látok znečisťujúcich ovzdušie, ostatných súvisiacich činností v oblasti ochrany ovzdušia a monitorovania a overovania emisií skleníkových plynov. Merania vykonáva kvalifikovaný personál s najmodernejšou meracou technikou, ktorá je pravidelne metrologicky overovaná a plní požiadavky referenčných metodík merania.

Pre cenovú ponuku alebo v prípade akýchkoľvek otázok, či požiadaviek, nás prosím kontaktujte na info@ekopro.sk alebo na +421 32 6522819